Wie betaalt de veiligheidsbril op sterkte?

Een werkgever heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Wanneer werknemers tijdens hun werk in aanraking komen of kunnen komen met stoffen of materialen die splinters (of losse deeltjes) kunnen afgeven, is het belangrijk dat zij de juiste oogbescherming dragen, in de vorm van een veiligheidsbril. Een veiligheidsbril op sterkte biedt een extra bescherming voor werknemers die tevens een verziendheid of bijziendheid hebben.

Twee maatregelen

Een werkgever moet zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Wanneer werknemers tijdens hun werk in aanraking komen of kunnen komen met stoffen of materialen die splinters (of losse deeltjes) kunnen afgeven, is het belangrijk dat zij de juiste oogbescherming dragen, in de vorm van een veiligheidsbril.

Artikel 44 Arbeidsomstandighedenwet

Een werkgever kan eerst twee maatregelen nemen voordat hij verplicht is een veiligheidsbril beschikbaar te stellen. Als eerste moet hij in kaart brengen welke maatregelen genomen zijn of kunnen worden om bescherming van de ogen overbodig te maken. Als dat niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd aan mogelijke risico’s verkort worden. Als ook dat niet mogelijk is, heeft een werknemer volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit recht op een veiligheidsbril (op sterkte) vergoeding door de werkgever. Een werkgever dient hiervoor eerst een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat werknemers de juiste bescherming hebben en dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nakomen.

GRATIS veiligheidsbrillen.nl whitepaper

Download onze gratis whitepaper. In deze whitepaper vind je de voordelen van een veiligheidsbril op sterkte, informatie over wet- en regelgeving en vergoedingen.

Download de gratis whitepaper

Download onze gratis whitepaper. In deze whitepaper vind je de voordelen van een veiligheidsbril op sterkte, informatie over wet- en regelgeving en vergoedingen.